Kонференция на Европейската мрежа за младежко служение

Kонференция на Европейската мрежа за младежко служение

От 7 до 9 март 2017 г. в Барселона, Испания се проведе втората конференция на Европейската мрежа за младежко служение (EYMN). Участниците от България бяха Иван Минчев, Тодор Ботев, Цветан и Мая Стоицеви. На конференцията присъстваха около 60 човека от 15 страни в Европа, а имаше представители и от Мексико и Нигерия. Темата на конференцията беше „Re-imagine”. По време на събирането бяха представени теми, свързани с личното израстване на всеки водач както и статистики за състоянието на младежите и младежкото служение в Европа. Основните говорители бяха Jim Brown от Exodus Ирландия, Evi Rodemann от Lausanne Movement Германия, Matt Summerfield от Urban Saints Англия, Monika Kuschmierz от Scripture Union Германия и Josh Patty от Josiah Venture Словения. Иван Минчев е част от Борда на EYMN и отговаряше за администрацията, финансите и регистрацията за конференцията, а Тодор Ботев водеше хвалението. Следващото събиране на EYMN е плануванo да се проведе през есента на 2018 г.