емо българия

Различни, но единни

активизираме младежите

в евангелските църкви

семинари ЕМОсеминари ЕМО

СЕМИНАРИ

за работа с младежи

заедно

МОЖЕМ

повече

накратко за нас

 • защо ЕМО

  Младежки служения в различните евангелски църкви в България има от дълго време. Те са доказали своята ефективност и тяхното израстване е свързано с израстването на църквата.

 • нашата мисия

  Евангелската младежка организация (ЕМО) е отдел към Обединени евангелски църкви (ОЕЦ). Тя съществува, за да активизира младежи от евангелските църкви в България за общение, което води до поклонение, израстване, служение и благовестие.

 • стратегия

  За постигане на целите си емо насочва усилия за поощрение на солидарността между младежките водачи и на общите дейности между членуващите младежки движения.

 • нашите цели

  За изграждането на христовото тяло ЕМО си поставя следните цели: 1. развиване на мрежа за общение между евангелски младежки движения, 2. вдъхновяване на младежки ръководители по места да изграждат взаимоотношенията помежду си, 3. насърчаване на единството сред евангелските младежи.

за младежите

слово за теб

„Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи, а се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; във всичко, което върши, ще благоуспява“

„Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия“

„Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота“

работим за

развиване на мрежа за общение 100
вдъхновяване на младежки ръководители 100
поощряване на местни лидерски срещи 100
единство в Христос 100
активизиране на младежите 100