Национален ден за хваление и молитва

Национален ден за хваление и молитва

На 25.04.2014 г., за четвърта поредна година, се проведе Национален ден за хваление и молитва. В София, Варна, Бургас, Кюстендил, Стара Загора, Русе, Шумен, Ямбол, Габрово, Смолян и Чирпан се проведоха събирания, организирани с помощта на младежки водачи, членуващи в ЕМО.